« grįžti atgal

Skirgiškių asociacijos visuotinio susirinkimo protokolas
2012 birželio 20d.

SKIRGIŠKIŲ GYVENTOJŲ ASOCIACIJOS VISUOTINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 3
2012-06-09, Vilniaus rajonas, Skirgiškės

DARBOTVARKĖ:

 1. Skirgiškių gyventojų asociacijos veiklos pristatymas.
 2. Aktualių klausimų aptarimas.
 3. Naujos valdybos rinkimai.

1. Skirgiškių gyventojų asociacijos veiklos pristatymas.

Remiantis asociacijos įstatais valdyba buvo išrinkta trims metams. Asociacijos direktorė Ramūnė Paškevičienė pristatė visus valdybos narius: valdybos pirmininką Vytą Mikelaitį, narius Povilą Stelmoką, Aliną Lavris, Ugnę Piaseckienę, Audrių Pagirį. Asociacijos veikla yra nepelno siekianti, todėl vienintelės pajamos yra stojamasis ir nario mokestis bei geranoriškai skiriami 2 procentai nuo pajamų mokesčio. Paskui buvo apžvelgta asociacijos trijų metų veikla:

 • rašyti raštai dėl susisiekimo, internetinio ryšio, kelio darbų, visuomeniniams susibūrimams ir bendruomenės namams skirtų plotų, didėjančio gyventojų skaičiaus, įvairių tvarkos pažeidimų;
 • organizuoti sezoniniai renginiai: 3 kūrybinės šventės vaikams „Kalėdų belaukiant“, Užgavėnės kartu su Vasario 16-osios paminėjimu Europos parke, kurių metu buvo pasiektas Lietuvos rekordas su didžiausia sniego trispalve, o sekančiais metais Vasario 16-osios paminėjimas buvo rengiamas su Balsių bendruomene kaip pilietinė akcija „Padovanok Lietuvai angelą sargą“, 2 tradicinės Skirgiškių rudens šventės;
 • kasmetinis dalyvavimas akcijoje „Darom“;
 • dalyvavimas respublikiniuose konkursuose: „Eismo saugumas bendruomenėse“ (užimta 7-a vieta iš 23-jų ir kitais metais 36-a iš 200-ų dalyvavusių bendruomenių) bei patekome tarp dvidešimt geriausių Lietuvos bendruomenių konkurse „Lietuvos kaime gyventi gera“.

Nutarta:

 • šiais metais vėl dalyvauti konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“;
 • rengti tradicinę Skirgiškių rudens šventę;
 • rašyti raštus aktualiais klausimais įvairioms institucijoms.

2. Aktualių klausimų aptarimas.

 • Svarstyta: Klausimai susiję su nauja šiukšlių išvežimo tvarka. Remiantis atsakymu iš Vilniaus raj. savivaldybės (pridedamas žemiau) pranešimas apie mokėjimą už išvežamas šiukšles bus siunčiamas kartą per metus ir gyventojai galės pasirinkti mokėjimo dažnumą (kas ketvirtį, pusmetį ar kartą per metus). Papildomą konteinerį gali užsakyti s/b pirmininkai, kreipdamiesi į „Nemenčinės komunalininką“ ir suderindami konteinerio pastatymo vietą. Dėl to mokestis gyventojams nesikeis. Mokėjimo tarifai ir lengvatos buvo pakeisti 2012 m. gegužės 25 d. Vilniaus raj. savivaldybės posėdyje (nutarimas pridedamas žemiau). Buvo iškeltas klausimas dėl mokesčių dydžio pastoviems gyventojams dar neužregistravusiems savo namų registrų centre.Nutarta: Pateikti užklausą Vilniaus raj. savivaldybės atsakingiems darbuotojams.
 • Svarstyta:Buvo iškeltas klausimas, kaip bus skaičiuojamas nuomojamos žemės mokestis remiantis Seimo nutarimu keisti žemės mokesčio skaičiavimo tvarką.Nutarta: Kadangi šią tvarką nustato ir tvirtina  Vilniaus raj. savivaldybė, nutarta laukti jos sprendimo.
 • Svarstyta:Buvo iškeltas klausimas dėl vidinių sodų bendrijų keliukų perdavimo Vilniaus raj. savivaldybės apskaitai. Perdavimo procedūra dar nepatvirtinta. Pirmiausia kiekvienoje bendrijoje turi būti atlikti konkrečios s/b bendrieji kadastriniai matavimai, kad tokiu būdu būtų galima apskaičiuoti keliukų užimamą plotą. Šiuo klausimu rūpinasi s/b pirmininkai.Nutarta: Vilniaus raj. savivaldybei pasiūlyti diferencijuoti žemės nuomos mokestį už kelių užimamus plotus ir žaliąsias teritorijas.
 • Svarstyta:Susisiekimo transporto trūkumo klausimas. Neseniai įkurtas Vilniaus raj. autobusų parkas dar nenumatė maršruto jungiančio Skirgiškes su Vilniumi dėl nebaigtų kelio darbų.Nutarta:Toliau bendradarbiaujant su Vilniaus raj. savivaldybe derinti gyventojams patogiausią maršrutą bei reisų kiekį.
 • Svarstyta:Aptartas klausimas dėl tolimesnių kelio remonto darbų ir tiltelio užbaigimo. Remiantis viešai paskelbtais duomenimis šiemet mūsų keliui skirta 0,5 mln. Lt., deja to neužtenka net jau nutiesto tiltelio darbams apmokėti. Vilniaus raj. savivaldybės atsakingi  darbuotojai ieško galimybių gauti papildomą finansavimą bei  užtikrinti dabartinio kelio saugią būklę ( net negaunant papildomo finansavimo, pagal sutartį „Gatvių statyba“ privalo prižiūrėti visą kelio ruožą).Nutarta: Periodiškai teirautis Vilniaus raj. savivaldybės statybų skyriaus darbuotojų apie darbų eigą ir parašyti raštą Lietuvos kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos bei Susisiekimo ministerijai dėl kritinės kelio būklės ties griūvančiu skardžiu.

3. Naujos valdybos rinkimai

 • Svarstyta:Remiantis Skirgiškių gyventojų asociacijos įstatais valdyba renkama kas treji metai visuotiniame gyventojų susirinkime, kuriame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Šiuo metu asociacijoje yra 45 nariai. Kad rinkimai būtų laikomi įvykusiais, susirinkime turėjo dalyvauti 23 nariai.Nutarta: Kadangi susirinkime dalyvavo 16 narių, balsavimas buvo negalimas ir pakartotinius rinkimus nutarta rengti birželio 30 d. Skirgiškių autobusų stotelėje.