« grįžti atgal

Skirgiškių gyventojų asociacijos visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 1
2010 liepos 10d.

Susirinkimo data: 2010-06-05 19 val.

Susirinkimo pirmininkė: Ramūnė Paškevičienė

Susirinkimo sekretorė: Sigita Bučinskienė

Dalyvavo 21 narys

DARBOTVARKĖ:

 1. išklausyti, svarstyti ir tvirtinti Asociacijos veiklos ataskaitą;
 2. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ;
 3. numatyti Asociacijos veiklos kryptis ir patvirtinti veiklos programą;
 4. nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių rnokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
 5. kiti aktualūs klausimai (kelio remontas, autobuso maršrutas bei grafikas ir kt.).

1. SVARSTYTA. 2009-2010 metų Asociacijos veiklos ataskaita.

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė informavo narius, kas buvo nuveikta nuo Asociacijos įkūrimo iki šio susirinkimo dienos:

 • Trumpa statistika: Skirgiškių gyventojų asociacija turi 39 narius, iš kurių 11 gyvena ir yra deklaravę savo gyvenamą vietą Skirgiškėse, 13 gyvena, bet deklaravę ją kitur ir 15 sodininkaujantys. 2010m. gegužės 1 d. duomenimis Skirgiškių kaime deklaravę savo gyvenamąją vietą yra 282 žmonės (2001 metų surašymo duomenimis jų buvo 38), Bratoniškėse – 99, Kermušiškėse – 6.
 • Skirgiškių gyventojų asociacija įsikūrė spalio 22 d. Kiekvienam įstojusiam į narius duodamas atšvaitas, kaip ženklas, kad asociacija rūpinasi savo gyventojais:“Būkit saugūs ir matomi!“
 • Gruodžio 19 d. buvo surengta Kalėdinė šventė su tautodailininkės Margaritos Čekolis žaisliukų iš šiaudų pamokėlėmis ir šokių kolektyvo pasirodymu. Vaikams buvo surengtos vaišės ir išdalintos dovanėlės.
 • Vasario 16 d. surengta Užgavėnių šventė ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas, užfiksuojant „Didžiausios sniego vėliavos“ rekordą. Šis įvykis plačiai nuskambėjo spaudoje ir buvo parodytas per televiziją. Smagu, kad net gegužės 17 dienos „Veido“ žurnale, straipsnyje apie Lietuvos rekordus vėl prisiminta ir mūsų vėliava.
 • Balandžio 17 d. gausiai sudalyvavome akcijoje „Darom‘10“: apėmėme teritoriją nuo Vilniaus miesto ribos iki 108 kelio, dalyvavo virš 140 žmonių, o šiukšlių išvežta nesuskaičiuojama gausybė.
 • Sukurta internetinė svetainė www.skirgiskes.lt su aktualia informacija, įvykių aprašymais ir nuotraukų archyvu.
 • Parašyta daug raštų įvairioms valstybės institucijos aktualiais klausimais: ryšio kokybės (Omnitel, TELE2, Bite, TEO), kelio remonto ir ženklinimo, susisiekimo su miestu, dėl žemės ploto skyrimo visuomeninėms reikmėms, dėl Baltarusių AE statybų ant Neries kranto ir pan.

NUTARTA. 2009-2010 m. Asociacijos veiklos ataskaitai  pritarta vienbalsiai.

2. SVARSTYTA. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė iki 2009.12.31.

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė pranešė, kad pinigai buvo gauti:

 • iš steigėjų 1100 lt (11 steigėjų po 100 lt);
 • iš narių stojimo mokesčio 240 lt (24 nariai po 10 lt);
 • iš Europos parko direktoriaus 100 lt;
 • iš Vilniaus rajono savivaldybės 100 lt;
 • fizinio asmens parama 200 lt.

Išlaidos:

 • įstatams parengti 1022 lt;
 • antspaudui įsigyti 63,20 lt;
 • atšvaitų gamybai 344,85 lt;
 • Kalėdinio renginio organizavimui ir pan.

NUTARTA. 2009 m. Asociacijos metinei finansinei atskaitomybei pritarta vienbalsiai.

3. SVARSTYTA. Asociacijos veiklos ir renginių planas 2010-2011 m..

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė visiems nariams parodė ir aptarė Skirgiškių gyventojų asociacijos veiklos ir renginių planą 2010-2011 metams (planas pridedamas, 3 lapas). Papasakojo apie planus oganizuoti naują kasmetinę Skirgiškių bendruomenės šventę rugsėjo mėnesį.

NUTARTA. 2010-2011 m. Asociacijos veiklos ir renginių planui pritarta vienbalsiai.

4. SVARSTYTA. Mokesčiai.

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė pasiūlė įvesti kasmetinį Asocijacijos nario mokestį, pasidomėjo koks mokestis būtų priimtinas nariams.

NUTARTA. Įvesti kasmetinį diferencijuotą nario mokestį:

 • 50 Lt/metams, jei vienoje šeimoje yra 1 narys;
 • 70 Lt/metams, jei vienoje šeimoje yra 2 nariai;
 • 100 Lt/metams, jei vienoje šeimoje yra 3 nariai.
 • Nario stojimo mokestis lieka toks pat kaip buvo – vienkartinis 10 Lt.

BALSUOTA „už“ vienbalsiai.

5. SVARSTYTA. Kiti aktualūs klausimai.

Daugiausia buvo užduota klausimų dėl šiemetinio kelio remonto darbų pratęsimo.

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė išsamiai papasakojo, kas buvo nuveikta siekiant, kad būtų pratęsti kelio darbai (vizitas pas susisiekimo ministrą E.Masiulį), kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija pritarė mūsų siūlymui įtraukti į projektą pėsčiųjų ir dviračių tako vienoje kelio pusėje įrengimą. Toliau yra palaikomas  ryšys su Vilniaus rajono savivaldybės specialistu J.Jelinskiu dėl kelio darbų  pradėjimo/užbaigimo terminų ir pan.

Kitas aktualus klausimas – susisiekimas su miestu. Nariai buvo informuoti, jog kolkas nėra galimybės pratęsti Vilniaus miesto autobuso maršruto iki Skirgiškių km.

Buvo aptartas maršrutinio autobusiuko grafikas, pasitarta dėl galimybės koreguoti grafiką. Ateityje, pabaigus kelio remonto darbus, bus tariamasi su Vilniaus rajono savivaldybės atstovais ir V.Peripečo įmonės vadove dėl autobusiuko maršruto pratęsimo ir didesnio reisų kiekio.

NUTARTA. Bandyti tartis su vežėju dėl galimybės atsisakyti savaitgalinio anksčiausio maršruto, jį iškeičiant į papildomą maršrutą vėliau vakare (pvz.: ~19val.).