Įstatai« grįžti atgal

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Skirgiškių gyventojų asociacija (tolau tekste – Asociacija) yra savarankiška visuomeninė pelno nesiekianti Lietuvos organizacija.
  2. Asociacija vienija Vilniaus rajono Skirgiškių kaimo ir jo aplinkinių kaimų t.y. Skapiškės k., Skatelių k., Skirgiškių k., Bratoniškių k., Karveliškių k., Belozariškių k., Baltalaukio k., Joneikiškių k., Justiniškių k., Girialaukės k., Skridų k ., Vabakiškių k., Kermušiškių k., (toliau tekste – Asociacijos teritorija) gyventojus, darbuotojus ir kitaip su Asociacijos teritorija susijusius fizinius asmenis, taip pat organizacijas, bendrijas, įstaigas bei įmones, pripažįstančias Asociacijos tikslus.
  3. Asociacija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitais Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais bei šiais įstatais.
  4. Asociacija yra viešasis juridinis asmuo turintis savo simboliką, antspaudą, savarankišką balansą, bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Asociacija taip pat gali turėti valiutines sąskaitas užsienyje registruotuose bankuose.
  5. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, pagal savo prievoles atsako tik jai priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prevoles.
  6. Asociacijos pavadinimas – Skirgiškių gyventojų asociacija.
  7. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
  8. Asociacijos buveinė – Skirgiškių k., Vilniaus r., Lietuvos Respublika.
  9. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
  10. Asociacijos finansniai metai sutampa su kalendoriniais metais

Įregistruotų įstatų kopiją galite parsisiųsti PDF dokumentu (7,5 MB).