« grįžti atgal

Pasikeitė šiukšlių išvežimo tvarka nuo 2012 gegužės 1 d.
2012 gegužės 17d.

Vilniaus rajono savivaldybėje nuo 2012 m. gegužės 1 d. įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą. Tai yra privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje.

Vietinės rinkliavos mokėtojai – visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.
Gyvenamosios paskirties pastatams (individualiems namams, butams) nustatytas rinkliavos dydis 2 litai/10m² per mėnesį.

Maksimalus apmokestinamas vieno būsto plotas – 100 m² , t.y. 20 litų.

Rinkliava įvesta vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T3-301 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių ir Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T3-507 (Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sprendimus galite rasti: www.vilniaus-r.lt → teisinė informacija → tarybos sprendimai).

2012 m. kovo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T3-95 patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai. (http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=23044).

Vietinės rinkliavos dydis nustatomas pagal nekilnojamo turto paskirtį apskaičiuojant nekilnojamojo turto naudingą plotą.

Mokėjimo pranešimas bus pateiktas vietinės rinkliavos mokėtojams pagal Registrų centro duomenų bazėje turimą adresą.

2012 m. kovo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės sprendimu Nr. T3-96 patvirtinti lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašai. (http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=23045).

Įmonės, kurios vykdys komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje: UAB  „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“.

Sutartys, kurios anksčiau buvo sudarytos su atliekų vežėjais, nuo 2012 m. gegužės 1 dienos neteks galios. Naujų sutarčių dėl komunalinių atliekų vežimo sudarinėti nereikia.

Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis:

Atliekų išvežimo klausimais: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė Anžela Stankevič, tel (8-5) 275 5073, el. paštas anzela.stankevic@vrsa.lt
Lengvatų, mokėjimo pranešimo klausimais: Vilniaus rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė Jolanta Volodko, el. paštas jolanta.volodko@vrsa.lt,  tel: (8-5) 2730 585, Vilniaus rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Miroslav Dvinel, el. paštas miroslav.dvinel@vrsa.lt,.tel: (8-5) 2730 585

Šiukšlių išvežimo grafikus galite rasti rajono savivaldybės tinklalapyje adresu http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=23248