« grįžti atgal

Skirgiškių gyventojų asociacijos visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 2
2011 rugpjūčio 11d.

Susirinkimo data: 2011-06-18 11 val.

Susirinkimo vieta: Skirgiškių km. autobusų stotelė

Susirinkimo pirmininkė: Skirgiškių gyventojų asociacijos direktorė Ramūnė Paškevičienė

Susirinkimo sekretorė: Daiva Mikelaitienė

Susirinkime dalyvavo: 32 žmonės, tarp kurių 25 nariai (iš 48).

Susirinkimas pradedamas.

DARBOTVARKĖ:

 1. išklausyti, svarstyti ir tvirtinti Asociacijos veiklos ataskaitą;
 2. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
 3. numatyti Asociacijos veiklos kryptis ir patvirtinti veiklos programą;
 4. kiti aktualūs klausimai (kelio remontas, autobuso maršrutas bei grafikas, šiukšlių išvežimas ir kt.).

1. SVARSTYTA. 2010-2011 metų Asociacijos veiklos ataskaita.

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė informavo narius apie nuo praėjusio visuotinio susirinkimo iki šio Asociacijos nuveiktus darbus:

 • Remiantis iš Riešės seniūnijos vasario 7 d. gautais duomenimis Skirgiškių k. yra deklaravę savo gyvenamąją vietą 299 žmonės, Bratoniškių – 95. Viso Skirgiškių seniūnaitijoje ( priklauso 13 kaimų) yra 461 žmogus, deklaravęs gyvenamąją vietą.
 • 2010 m. rugsėjo 11 d. buvo surengta šventė minint Skirigiškių gyventojų asociacijos vienerių metų sukaktuves. Gyventojai turėjo progos pasidžiaugti tautodailininko darbais, įsigyti vietos gyventojų užaugintų daržovių, sodinukų, pagamintų rankdarbių. Kadangi dar metų pradžioje aktyvūs Asociacijos nariai rašė projektą Lietuvos automobilių direkcijos skelbtam konkursui „Eismo saugumas bendruomenėse“, šventės metu jos dalyviai rungėsi karučių slalome, dalyvavo piešinių konkurse, ženklų šaradoje, atsakinėjo į klausimus susijusius su kelių eismo taisyklėmis ir t. t. 2011 m. pradžioje paskelbus konkurso nugalėtojus paaiškėjo, kad Skirgiškių gyventojų asociacija užėmė 7-ą vietą iš 23 dalyvavusių bendruomenių ir už aktyvią veiklą buvo apdovanota foto aparatu ir foto albumu „Lietuvos keliai“. Tikimasi, kad Skirgiškių šventė taps kasmetine, o dalyvavavimas kelių eismo projekte – tęstiniu.
 • 2010 m. gruodžio mėn. aktyvūs Asociacijos nariai pasirašė sutartis su Vilniaus rajono policija dėl saugios kaimynystės.
 • Gruodžio 18 d. buvo surengta Kalėdinė šventė „Kalėdų belaukiant“. Šventės metu vaikai lipdė iš gipso angeliukus, žaidė su Raganiuke. Vaikams buvo surengtos vaišės ir išdalintos dovanėlės.
 • 2011 m. vasario 16 d. „Skirgiškių gyventojų asociacija“ Europos parke esančiame Joneikiškių kaime surengė Vasario 16 d. minėjimo šventę. Tai buvo jungtinė šventė, organizuota kartu su Balsių bendruomene. Buvo fiksuojamas rekordas „Padovanok Lietuvai angelą sargą“, kurio metu žmonės apsirengę Lietuvos vėliavą simbolizuojančiais lietpalčiais sniege darė angelus. Šis įvykis plačiai nuskambėjo spaudoje ir buvo parodytas per televiziją.
 • Balandžio 16 d. gausiai sudalyvavome akcijoje „Darom‘11“: apėmėme teritoriją nuo Vilniaus miesto ribos iki 108 kelio, dalyvavo virš 100 žmonių, o šiukšlių išvežta nesuskaičiuojama gausybė.
 • Toliau plėtojama internetinė svetainė www.skirgiskes.lt su aktualia informacija, įvykių aprašymais ir nuotraukų archyvu.Parašyta daug raštų įvairioms valstybės institucijos aktualiais klausimais: kelio remonto ir ženklinimo, susisiekimo su miestu, dėl žemės ploto skyrimo visuomeninėms reikmėms, dėl Baltarusių AE statybų ant Neries kranto ir pan.

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė prašo patvirtinti ataskaitą.

Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu.

NUTARTA. Patvirtinti 2010-2011 m. Asociacijos veiklos ataskaitą.

2. SVARSTYTA. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė iki 2010.12.31.

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė pranešė, kad pinigai buvo gauti:

 • iš narių stojimo mokesčio 230 lt (23 nariai po 10 lt);
 • už 2010 metus nario mokesčio surinkta 1040 lt (25 nariai);
 • iš Vilniaus rajono savivaldybės 200 lt;
 • fizinio asmens parama 200 lt;
 • už 2% paramos gauta 1623,69lt.

Išlaidos:

 • Įvairių renginių organizavimui ir prizams – Skirgiškių rudens mugės šventei, „Kalėdų belaukiant” ir „Padovanok Lietuvai angelą sargą”;
 • už buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 • nupirkta didelė palapinė renginiams.

Mokesčiai:

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė priminė apie kasmetinį Asociacijos nario mokestį, kuris yra diferencijuotas ir buvo įvestas 2010 m. visuotinio susirinkimo metu:

 • 50 Lt/metams, jei vienoje šeimoje yra 1 narys;
 • 70 Lt/metams, jei vienoje šeimoje yra 2 nariai;
 • 100 Lt/metams, jei vienoje šeimoje yra 3 nariai.
 • Nario stojimo mokestis lieka toks pat kaip buvo – vienkartinis 10 Lt.

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė prašo patvirtinti finansinę atskaitomybę.

Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu.

NUTARTA. Patvirtinti 2010 m. Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.

3. SVARSTYTA. Asociacijos veiklos ir renginių planas 2011-2012 m..

Visiems susirinkimo dalyviams buvo išdalintas Skirgiškių gyventojų asociacijos veiklos ir renginių planas 2011-2012 metams. Pranešėja Ramūnė Paškevičienė jį papunkčiui pakomentavo. Susirinkimo dalyviams buvo išdalintos anketos, kuriose prašoma įvertinti Asociacijos veiklą, teikti pasiūlymus ir pan.

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė prašo pritarti veiklos ir renginių planui.

Balsavimo rezultatai: už – bendru sutarimu

NUTARTA. Pritarti 2010-2011 m. Asociacijos veiklos ir renginių planui.

4. SVARSTYTA. Kiti aktualūs klausimai.

Daugiausia buvo užduota klausimų dėl šiųmetinio kelio remonto darbų.

Pranešėja Ramūnė Paškevičienė išsamiai papasakojo, kas buvo nuveikta. Šiais metais turėtų būti išasfaltuota dalis kelio (apie 1 km), toliau tęsiami remonto darbai. Toliau yra palaikomas ryšys su Vilniaus rajono savivaldybės specialistu J. Jelinskiu dėl kelio tęstinumo/užbaigimo terminų ir pan.

Kitas aktualus klausimas – susisiekimas su miestu. Nariai buvo nepatenkinti aukštomis bilietų kainomis ir susisiekimu su miestu. Nariai buvo informuoti, jog kolkas nėra galimybės pratęsti Vilniaus miesto autobuso maršruto iki Skirgiškių km.

Buvo aptartas maršrutinio autobusiuko grafikas, pasitarta dėl galimybės koreguoti grafiką. Ateityje, pabaigus kelio remonto darbus, bus tariamasi su Vilniaus rajono savivaldybės atstovais dėl autobusiuko maršruto pratęsimo ir didesnio reisų kiekio.

Iškeltas šiukšlių išvežimo ir rinkliavos už jas klausimas. Centarizuotas šiuklių išvežimas ir visuotinis rinklaivos įvedimas nukeltas nuo 2012 sausio 1 d. Yra žinoma, kad šalia Skirgiškių autobusų stotelės yra planuojama pastatyti rušiavimo konteinerius, deja data dar nežinoma.

R. Paškevičienė informavo, kad pagrindinei gatvei einančiai per Skirgiškių km. suteiktas Skirgiškių g. pavadinimas. Čia ir vėl pasireiškė Asociacija, apklaususi gyventojus ir užpildytas anketas pateikusi rajono savivaldyvei.

Susirinkimo dalyviai teiravosi dėl žemės mokesčio už bendro naudojimo žemes bendrijose. R. Paškevičienė patikino, kad yra numatytas projektas, kad bendrijų gatvės turinčios pavadinimus bus išimtos iš bendro naudojimo ir nereikės mokėti mokesčio.

NUTARTA. Tęsti pradėtus darbus ir visą gautą aktualią informaciją nuolat skelbti svetainėje www.skirgiskes.lt.